156

DS-1LN系列网线

2020-4-27

DS-1LN系列网线

DS-1LN5E-S/E 超五类非屏蔽室内网线,305米/箱,具有相关检测认证报告
DS-1LN5E-E/E  监控专用网线,305米/箱,具有相关检测认证报告
DS-1LN5EO-UU/E 超五类非屏蔽室外网线,305米/箱,具有相关检测认证报告
DS-1LN6-UE-W 六类非屏蔽室内网线,白色,305米/箱,具有相关检测认证报告
DS-1LN6-UE 六类非屏蔽室内网线,橙色,305米/箱,具有相关检测认证报告下一个

DS-2DC2402IW-D3/W(国内标配)(B)